تهران - خیابان ولیعصر - خیابان فتحی شقاقی - پلاک 18 - واحد 20


    info@salam-group.ir


    9821-88100899 +


درباره ی ما

در چهارچوب سیاست های دولت محترم و در پاسخ به فراخوان صورت گرفته توسط وزارت بهداشت جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه درمان ، گروه خدمات درمانی سلام ، متشکل از جمعی از پزشکان مجرب ، مدیران و سرمایه گذاران با هدف ارائه خدمات دیالیز در سطح ملی و منطقه ای تاسیس گردید .